Novinky:

   KONEC STANIC SME

Konec samostatnch emisnch stanic v R? Otzka, kter nkolik poslednch tdn hbe scnou okolo men emis snad vc, ne samotn problematika nov metodiky, kter bymla bt do ivota definitivn uvedena nejpozdji k 1/7/2016. Tma, o kterm se mezi zasvcenjmi ukalo u dobr pl rok, ale kter doopravdy oivil a pan ministr dopravy R Dan ok v rmci svho rozhovoru pro eskou televizi. Akoliv samotn rozhovor trval nkolik minut, vtina servisnho svta si z tohoveho vydestilovala jednu jedinou vtu: Nejpozdji v polovin roku 2018 budou smt mit emise pouze STK. Pinou je smrnice Evropsk unie 2014/45/EU, kter emisn a technickou kontrolu definuje jako jeden nedln proces. Motivaci meme spatovat v: 1) Prhlednj pravidla a jednodu, komfortnj splnn zkonnch poadavk pro samotn majitele resp. provozovatele automobilu. 2) Sjednocen pravidel a procesu v rmci cel EU. Krom toho by mlo bt takov uspodn z hlediska ad snze kontrolovateln. Dan smrnice vyaduje po lenskch sttech EU, aby pravy splujc danou normu zapracovaly do sv legislativy a uvedly v ivot do kvtna 2018. Dleit je ale poznamenat, e samotn smrnice definuje ptilet pechodn obdob. Je samozejm na jednotlivch zemch, tedy i na R, jak se s danmi termny vypodaj, urit ale nelze tvrdit, e kvten 2018 je nevyhnuteln onm datem, kdy se ve zmn.

   EMISE 2016

EMISE 2016 - zaveden novho SW pro men emis Informace pro SME tkajc se pechodnho obdob stanovenho vyhlkou . 342/2014 Sb., kterou se mn vyhlka . 302/2001 Sb., o technickch prohldkch a men emis vozidel, ve znn pozdjch pedpis Na zklad konce pechodnho obdob, vydv Ministerstvo dopravy (dle jen ministerstvo) nsledujc informaci. Pechodn obdob, dan zkonnmi pedpisy (vyhlka . 342/2014 Sb.), zstv v platnosti. Nkter pstroje pro men emis jsou ji schvleny, dal jsou prbn schvalovny a mohou bt do stanic men emis (dle jen SME) prbn zavdny. Vzhledem k potu SME bude ministerstvo akceptovat, z hlediska koncovch spotebitel, postupn zavdn pstroj do SME podle novch poadavk na pstroje. Obdob bylo stanoveno do 31. srpna 2016. Zvrem ministerstvo d vrobce pstroj i koncov uivatele o maximln sil pro zaveden novch pstroj, nebo novch verz softwaru do SME. V Praze 7. ervna 2016 Ing. Bc. Ivan Novk v. r. editel Odbor provozu silninch vozidel (Vyizuje: Mgr. Milena Machalov, tel. 225 131 509, . j. 3/2016-150-ORG3/29)

   FSA 500

motortester - analza systm vozidla

   ve pro Diesel servis

testovn diesel komponent

   ACS servis klimatizac

plniky klimatizac R134a, R1234yf

   FSA 050

Diagnostika elektrickch systm pohonu pipraven na budoucnost

   TPA 200

systm sledovn tlaku v pneumatikch

   BAT 490

profesionln nabjeka

   BAT 131

nov sofistikovan tester akumultor

   KTS 525 - ESI Light

cenov vhodn een diagnostiky pro bn servis

   ACS 810

plnika klimatizace pro nkladn vozy a autobusy

   KTS Truck

diagnostika nkladnch vozidel, autobus a ppojnch vozidel

   EPS 118

tester vstikova CRDI
Akn nabdky | Novinky | Katalog | Bazar | Kontakty | Legislativa | Nov SME (podmnky)

Vyrobilo Capre.cz